Täze önümler

 • Ficus Microcarpa Ficus S şekilli orta ölçeg Ficus Bonsai

  Ficus Microcarpa Ficus S şekilli orta ölçegli Ficu ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • Arassa kokopat bilen Ficus kapas şekili Ficus Microcarpa kiçi ösümlikler

  Pic Cocopeat Ficus Micro bilen Ficus Keýjiň şekili ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • “Ficus Keýj” şekili “Ficus” çüýşäniň şekili “Ficus Microcarpa”

  Ficus Keýj şekili Ficus çüýşäniň şekili üýtgeşik şekil ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • Ficus Keýj şekilli üýtgeşik şekil Ficus Ficus Bonsai H200-250 sm Ficus

  Ficus Keýj şekili üýtgeşik şekil Ficus Ficus Bonsa ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • Ficus Air Root XL Ölçegi gyzgyn satuw Ficus Bonsai Ficus Microcarpa H400-460cm

  Ficus Air Root XL Ölçegi Ficus Bonsai F ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • Hytaý üpjün edijisi Ficus Air Roor M Ölçeg Ficus Bonsai Ficus Microcarpa Big Ficus

  Hytaý üpjün edijisi Ficus Air Roor M Ölçeg Ficus Bons ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • H150-210cm Ficus Howa kök S ölçegi Ficus Microcarpa Ficus Bonsai gowy hilli

  H150-210cm Ficus Howa kök S ölçegi Ficus mikrokar ...

  Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

 • Oorapyk we açyk ösümlikler Hytaý gönüden-göni üpjünçiligi üçin pul agaçlary Paçira

  Oorapyk we açyk ösümlikler Pul agaçlary Pachira f ...

  Önümiň beýany Düşündiriş Pul agajy Pachira makrocarpa Başga bir at Pachira Mzcrocarpa, Malabar kestanesi, Pul agajynyň ýerli Zhangangzhouou Çti, Hytaýyň Fujian welaýaty, Hytaýyň ölçegi 30 sm, 45 sm, 75 sm, 100 sm, 150 sm we ş.m. çyglylyk howasy 2. Sowuk temperaturada çydamly däl 3.Kislotaly toprak 4. Gün şöhlesinden has köp peýdalanyň 5. Tomus aýlarynda göni gün şöhlesinden gaça duruň 20c-30oC temperatura ösmegi, ýeňiş temperaturasy üçin gowy ...

 • Öý bezegi diňi bagtly bambuk şekilli

  Öý bezegi diňi bagtly bambuk şekilli

  Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

 • Ageaprakly bezeg ösümlikleri spiral bagtly bambuk Dracaena Sanderiana

  Ageaprakly bezeg ösümlikleri spiral bagtly bambuk D ...

  Kompaniýamyz FUJIAN ZANGZHOU NOHEN NURSERIFujian welaýatynda we Kanton welaýatynda 10000 m2-den gowrak ösýän esasy we ýörite nahalhanalar.Hytaýa mähirli hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany LUCKY BAMBOO Dracaena sanderiana (bagtly bambuk), “Gülleýän gülleriň” manysy we aňsat ideg artykmaçlygy bilen, bagtly bambuklar indi ýaşaýyş jaýy we myhmanhana bezegi we ...

 • Dracaena braunii Dracaena Sanderiana Piramida Bagty Bambuk

  Dracaena braunii Dracaena Sanderiana Piramida Lu ...

  Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

 • Hytaý “Ficus Nice Shape Ficus Microcarpa Fiucs Net Shape” bilen üpjün edýär

  Hytaý Ficus Nice şekilli Ficus Microcarpa bilen üpjün edýär ...

  Önümiň beýany Ficus net görnüşi, ýyly howa şertlerinde köçe agajydyr.Baglarda, seýilgählerde we beýleki açyk ýerlerde ekmek üçin bezeg agajy hökmünde ösdürilip ýetişdirilýär.Ficus ýagty, gytaklaýyn gün şöhlesini we köpüsini gowy görýär.Ösümligiňiz tomusda daşarda wagt geçirmekden lezzet alar, ýöne ösmedik bolsa göni gün şöhlesinden goraň.Gyş aýlarynda ösümligiňizi garalamalardan uzak saklaň we 55-60 de aşak düşýän otagda galmagyna ýol bermäň ...

Önümleri maslahat beriň

Ficus Microcarpa Ficus S şekilli orta ölçeg Ficus Bonsai

Ficus Microcarpa Ficus S şekilli orta ölçegli Ficu ...

Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

“Ficus Keýj” şekili “Ficus” çüýşäniň şekili “Ficus Microcarpa”

Ficus Keýj şekili Ficus çüýşäniň şekili üýtgeşik şekil ...

Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

H150-210cm Ficus Howa kök S ölçegi Ficus Microcarpa Ficus Bonsai gowy hilli

H150-210cm Ficus Howa kök S ölçegi Ficus mikrokar ...

Önümiň beýany 1. Ficus tropiki Aziýada doglan Moraceae maşgalasyndaky Ficus urugynyň agaç ösümliginiň bir görnüşidir.2. Agajyň görnüşi gaty üýtgeşik, agajyň şahalary we ýapraklary hem gaty dykyz bolup, ullakan täjine sebäp bolýar.3. Mundan başga-da, agaç agajynyň ösüş beýikligi 30 metre ýetip biler we kökleri we şahalary birleşdirilip, gür gür tokaý emele getirer.ZHANGZHOU, FUJIAN, Hytaýda ýerleşýän çagalar bagy Nohen bagy Hol-a her dürli ficus satýarys ...

kiçi oramental bezeg diňi bagtly bambuk ösümlikleri

kiçi oramental bezeg diňi bagtly bambuk pl ...

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

Minaranyň şekili Dracaena Sanderiana oorapyk ösümlikler

Minaranyň şekili Dracaena Sanderiana oorapyk ösümlikler

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

Öý bezegi göni Dracaena Sanderiana

Öý bezegi göni Dracaena Sanderiana

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

Dracaena ösümlikleri göni bagtly bambuk satýar

Dracaena ösümlikleri göni bagtly bambuk satýar

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

Bagtly bambuk dizaýnyny satmak üçin göni dracaena ösümlikleri

Bagty bambuk satmak üçin göni dracaena ösümlikleri ...

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

Öý bezegi bonsai üçburç diňi bagtly bambuk

Öý bezegi bonsai üçburç diňi bagtly bambuk

Biziň kompaniýamyz FUJIAN ZANGANGHOU NOHEN NURSERY Biz Hytaýda ortaça bahasy bolan Ficus Microcarpa, Bagty bambuk, Paçira we beýleki Hytaý bonsai öndürijilerinden we eksport edijilerinden biri.10000 inedördül metrden gowrak ösýän esasy we ýörite çagalar baglary, Fujian welaýatynda we Kanton welaýatynda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we eksport etmek üçin CIQ-de hasaba alyndy.Hyzmatdaşlyk döwründe dogruçyllyga, çyn ýürekden we sabyrlylyga has köp üns bermek. Hytaýa hoş geldiňiz we çagalar baglarymyza baryp görüň.Önümiň beýany ...

HABARLAR

 • Kärhana okuwy.

  Ertiriňiz haýyrly bolsun. Bu gün hemme zat gowy bolar diýip umyt edýärin.Ösümlikler hakda öňem köp maglumatlary paýlaşýaryn.Bu gün size kompaniýamyzyň korporatiw okuwyny görkezmäge rugsat ediň.Müşderilere has gowy hyzmat etmek, şeýle hem berk iman sprinter öndürijiligi üçin içerki okuw guradyk.Üçünji ...

 • Kaktus hakda näme bilýärsiňiz?

  Ertiriňiz haýyrly bolsun!Penşenbe güni gutly bolsun.Kaktus baradaky bilimleri siziň bilen paýlaşýandygyma örän şat.Olaryň şeýle owadan we öý bezegi üçin amatlydygyny hemmämiz bilýäris. Kaktusyň ady Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc.öňki A.Dietr.We köp ýyllyk otly poliplazma ösümligi ...

 • Sansevieriýa baradaky bilimleri siz bilen paýlaşyň.

  Ertiriňiz haýyrly, gadyrly dostlar.Hemme zat gowy bolar we web sahypamyza hoş geldiňiz diýip umyt edýärin.Bu gün Sansevieria baradaky bilimleri siz bilen paýlaşmak isleýärin.Sansevieria öý bezegi hökmünde gaty gyzgyn satylýar.Sanseweriýanyň güllemek tapgyry noýabr we dekabr aýlarydyr.Köp ...